Livsstilsendring 12 uker (anbefalt pakke)

10.000 kr

Inkluderer konsultasjonstime ca. 45 minutter, kartleggingsskjema (du fyller ut diverse informasjon, dine mål og ønsker, preferanser, din helse- og livssituasjon (om ønskelig)), kostholdsplan og treningsprogram for 12 uker. Inkluderer også oppfølging underveis (halvveis). Ønsker du videre nye 12 uker etter endt program, vil du kun betale halve summen.

Kategori:

Beskrivelse

Konsultasjonstime ca. 45 minutter hvor vi lager et kartleggingsskjema med tett oppfølgning i 12 uker.